Uudised (5)Uudiste arhiiv


Jahiselts Gustav


Jahiselts Gustav on asutatud 06.07.1998. aastal. 
Jahiselts asub Jõgevamaal ja jahimaade pindala on 21 420 hektarit, kus reguleerib ulukite arvukust 59 liiget.

Jahimaadel on võimalik jahti pidada metssigadele, põtradele, hirvedele, metskitsedele ja väikeulukitele.


Jahiseltsi liikmed, kellel pole kasutaja nime ja parooli, palun ühendust võtta info@jsgustav.ee või ottjuhkam@gmail.com. 


Juhatuse esimees:

Kalev Kurs

Juhatuse liikmed:

Kaido Martis
Toomas Juhkam
Ott Juhkam
Sven Rumvolt
Enno Uustalu
Kalmer Holm


Pikknurme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Pikknurme jahipiirkonna piir Tallinna–Tartu maanteel Neanurmest mööda Tallinna–Tartu maanteed Pikknurme metskonna kvartali 126 (1998. a metsakorraldus) edelanurgani; sealt mööda Pikknurme metskonna kvartalite 126, 120, 112, 96, 55 ja 48 läänesihti Pööra–Hundi teeni, jätkudes mööda Pööra–Hundi teed Pikknurme jõeni ning mööda Pikknurme jõge allavoolu Putke ojani; edasi mööda Putke oja Pikknurme–Saduküla–Jõgeva maanteeni; sealt mööda Pikknurme–Saduküla–Jõgeva maanteed Jõgeva–Puurmani maanteeni ning mööda Jõgeva–Puurmani maanteed 600 meetrit Puurmani poole külavaheteeni, jätkudes mööda külavaheteed Härjanurme sillani Pedja jõel; edasi mööda Pedja jõge Tõrve sillani Puurmani–Koogi maanteel, seejärel mööda Puurmani–Koogi maanteed Koogini; Koogilt mööda Koogi–Laeva maanteed Tupaka teeni ning mööda Tupaka teed Tupaka kraavini; edasi mööda Tupaka kraavi Alam-Pedja looduskaitseala piirini (RT I 1999, 97, 862), jätkudes mööda Alam-Pedja looduskaitseala piiri Pikknurme jõeni; sealt mööda Pikknurme jõge Tallinna–Tartu maanteeni; seejärel mööda Tallinna–Tartu maanteed Umbusi teeristini; Umbusi teeristist mööda Umbusi–Pikknurme maanteed Umbusini, jätkudes mööda Umbusi–Neanurme maanteed Neanurmeni Tallinna–Tartu maanteel. 
 


Väljavõte keskkonnaregistri kaardist